TOUR DÙ LƯỢN

Hà Nội - Động Lùng Khúy - Làng văn hóa du lịch Nặm Đăm

Quản Bạ, Hà Giang

Giá chỉ từ: 4,100,000 đ

 • 1 ngày
 • 2 đêm
Chi tiết

Hà Nội - Động Lùng Khúy - Làng văn hóa du lịch Nặm Đăm

Quản Bạ, Hà Giang

Giá chỉ từ: 5,600,000 đ

 • 3 ngày
 • 2 đêm
Chi tiết

Hà Nội - Quản Bạ

Quản Bạ, Hà Giang

Giá chỉ từ: 4,550,000 đ

 • 2 ngày
 • 1 đêm
Chi tiết

Hà Nội - Quản Bạ - Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Sông Nho Quế

Quản Bạ, Hà Giang

Giá chỉ từ: 6,250,000 đ

 • 4 ngày
 • 3 đêm
Chi tiết

Hà Nội - Thông Nguyên

Nậm Piên, Hoàng Su Phì

Giá chỉ từ: 4,300,000 đ

 • 1 ngày
 • 2 đêm
Chi tiết

Hà Nội - Thông Nguyên - Bản Phùng

Nậm Piên, Hoàng Su Phì

Giá chỉ từ: 5,900,000 đ

 • 3 ngày
 • 2 đêm
Chi tiết

Hà Nội - Thông Nguyên - Chiêu Lầu Thi - Bắc Hà

Nậm Piên, Hoàng Su Phì

Giá chỉ từ: 7,330,000 đ

 • 5 ngày
 • 4 đêm
Chi tiết

Hà Nội - Thông Nguyên - Chiêu Lầu Thi - Bản Luốc

Nậm Piên, Hoàng Su Phì

Giá chỉ từ: 5,900,000 đ

 • 3 ngày
 • 2 đêm
Chi tiết

Hà Nội - Thông Nguyên - Chinh phục bầu trời Quản Bạ

Nậm Piên, Hoàng Su Phì

Giá chỉ từ: 7,550,000 đ

 • 3 ngày
 • 2 đêm
Chi tiết

ĐIỂM BAY THAM KHẢO

Xem thêm
Map

Các điểm bay dù lượn được cấp phép

Search

Đội ngũ phi Công giàu kinh nhiệm

Negotiation

Đầy đủ giấy phép bay và bảo hiểm

ĐỘI NGŨ PHI CÔNG